تفاوت میان نسخه‌های «خطا (فوتبال)»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: میشودولی⟸میشود ولی
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: وسقوط⟸و سقوط)
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: میشودولی⟸میشود ولی)
 
=== دیگر خطاها ===
همه تخلفات خطا نیستند.تخلفاتی که خطا نیستند نیز میتوانند خطا شناخته شوند(مثل ایجاد مانع در شروع بازی) یا سوءرفتاری که منجر به اخطار یا اخراج می‌شود.کتک زدن داورتوسط بازیکن تیم برای باراول جریمه بازیکن درنظرگرفته میشودولیمیشود ولی اگربازیکنان همان تیم دردفعات بعدی مرتکب زدن داورشوندیازمین مسابقه رابدون درنظرگرفتن تصمیم داورترک کنند در صورت رضایت ندادن داور آن تیم باجریمه چندماهه و سقوط به دسته پایین تر روبه رومیشود
 
== منابع ==