تفاوت میان نسخه‌های «ریاضیات و معماری»

=== معماری مغولی ===
{{اصلی|معماری گورکانی|فاتح پور سیکری}}
[[پرونده:TajMahalbyAmalMongia.jpg|بندانگشتی|راست| آرامگاه [[تاج محل]] با بخشی از باغ‌های مجموعه در [[آگره]].]]
 
[[معماری گورکانی|معماری مغولی]]، همان‌طور که در شهر متروکه شاهنشاهی [[فاتح پور سیکری]] و مجموعه [[تاج محل]] دیده می‌شود، دارای نظم ریاضی متمایز و زیبایی مبتنی بر تقارن و هماهنگی است.<ref name=Rai>{{cite journal |last1=Rai |first1=Jaswant |title=Mathematics and Aesthetics in Islamic Architecture: Reference to Fatehpur Sikri |journal=Journal of King Saud University, Architecture & Planning |volume=5 |issue=1 |pages=19–48 |date=1993 |url=http://repository.ksu.edu.sa/jspui/handle/123456789/560}}{{Dead link|date=March 2020 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes}}</ref><ref>{{cite book |last1=Michell |first1=George |last2=Pasricha |first2=Amit |title=Mughal Architecture & Gardens |date=2011 |publisher=Antique Collectors Club |isbn=978-1-85149-670-9}}</ref>