تفاوت میان نسخه‌های «برهان علیت»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
* اگر ناقصه است؛ پس برهان علیت از توجیه علت نداشتن خدا قاصر خواهد بود، زیرا سلسله علل ناقصه، هر چه به عقب‌تر رویم، به علت ناقصه‌ای دیگر می‌رسد؛ یعنی نمی‌توانیم مسئله را این‌گونه توضیح دهیم که دلیل علت نداشتن خدا، علت تامه بودن اوست؛
زیرا در این صورت وجود علت تامه را پیشاپیش مفروض گرفته‌ایم، در حالی که وجود علت تامه حکم ماست.
پاسخ:لازم نیست بدانیم آن علت تامه است یا ناقصه چون بنا به برهان بالاخره به علةالعلل می رسیم که علتی تامه است.
پس اگر این علت در گزاره ی هر معلولی علتی دارد، تامه باشد که قضیه اثبات است زیرا ما در پی اثبات همین امر بودیم واگر ناقصه باشد خود به علت نیاز دارد و چون دور و تسلسل باطل هستند پس این سلسله از علل ناقصه به علتی تامه ختم می شوند که باز هم قضیه به اثبات میرسد.
 
==== دستگاه معرفت‌شناختی هیوم ====
[[دیوید هیوم]]؛ فیلسوف اسکاتلندی، کلیه ادراکات بشری را به دو گروه تقسیم می‌کند: ''انطباعات'' و ''تصورات''.