تفاوت میان نسخه‌های «هفتاد و هشتمین مراسم گلدن گلوب»

|-
| valign="top" |
*'''''[[ساشا باروندنیل کوهنکالویا]]''''' – ''[[دادگاهجودا شیکاگوو هفتمسیای سیاه]]'' در نقش [[ابی هافمن (فعال سیاسی)|ابیفرد هافمنهمپتون]]
**[[دنیلساشا کالویابارون کوهن]] – ''[[جودادادگاه وشیکاگو مسیای سیاههفت]]'' در نقش [[فردابی هافمن (فعال سیاسی)|ابی همپتونهافمن]]
**[[جرد لتو]] – [[چیزهای کوچک (فیلم)|''چیزهای کوچک'']] در نقش آلبرت اسپارما
**[[بیل مری]] – [[روی صخره‌ها (فیلم)|''روی صخره‌ها'']] در نقش فلیکس کین
**[[لزلی اودم جونیور]] – ''[[یک شب در میامی]]'' در نقش [[سم کوک]]
**
**
**
**
**
| valign="top" |
*'''''[[گلنجودی کلوزفاستر]]''''' – [[مرثیه هیلبیلیموریتانی (فیلم)|''مرثیه هیلبیلیموریتانی'']] در نقش بانی «ماناو»نانسی ونسهالندر
**[[الیویاگلن کلمنکلوز]] – [[پدرمرثیه هیلبیلی (فیلم ۲۰۲۰)|''پدرمرثیه هیلبیلی'']] در نقش آنهبانی «ماناو» ونس
**[[جودیالیویا فاسترکلمن]] – [[موریتانیپدر (فیلم ۲۰۲۰)|''موریتانیپدر'']] در نقش نانسی هالندرآنه
**[[آماندا سایفرد]] – ''[[منک]]'' در نقش [[ماریون دیویس]]
**[[هلنا زنگل]] – [[اخبار جهان (فیلم)|''اخبار جهان'']] در نقش جوآنا لئونبرگر
**
**
**
**
**
|-
! colspan="2" |دیگر
|-
| valign="top" |
*'''''[[کلویی ژائو]]''''' – [[عشایر (فیلم)|''عشایر'']]
*[[امرالد فنل]] – ''[[زن جوان نویددهنده]]''
**[[دیویدامرالد فینچرفنل]] – ''[[منکزن جوان نویددهنده]]''
**[[رجینادیوید کینگفینچر]] – ''[[یک شب در میامیمنک]]''
**[[آرونرجینا سورکینکینگ]] – ''[[دادگاهیک شیکاگوشب هفتدر میامی]]''
**[[آرون سورکین]] – ''[[دادگاه شیکاگو هفت]]''
*[[کلویی ژائو]] – [[عشایر (فیلم)|''عشایر'']]
**
**
**
**
**
| valign="top" |
*'''''[[امرالدآرون فنلسورکین]]''''' – ''[[زندادگاه جوانشیکاگو نویددهندههفت]]''
**[[امرالد فنل]] – ''[[زن جوان نویددهنده]]''
**[[جک فینچر]] – ''[[منک]]'' (نامزدی پس از مرگ)
*[[آرون سورکین]] – ''[[دادگاه شیکاگو هفت]]''
**[[فلوریان زلر]] و [[کریستوفر همپتون]] – [[پدر (فیلم ۲۰۲۰)|''پدر'']]
**[[کلویی ژائو]] – [[عشایر (فیلم)|''عشایر'']]
**
**
**
**
**
|-
![[جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی|بهترین موسیقی]]