تفاوت میان نسخه‌های «محمد کرمی‌راد»

بدون خلاصه ویرایش
(تاریخ فوت)
کاندیدای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی.
 
درتاریخ نوزدهم فروردین 1400۱۴۰۰ به علت تصادف در جاده صحنه - بیستون درگذشت