تفاوت میان نسخه‌های «الگو:قهوه‌خانه/خوب و برگزیده»

خوبیده شدند
(آنا باگنهولم خوب شد)
(خوبیده شدند)
{{•}} [[ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/حافظیه|حافظیه]]
{{•}} [[ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/روح‌الله خالقی|روح‌الله خالقی]]
{{•}} [[ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/آزرمی‌دخت|آزرمی‌دخت]]
{{•}} [[ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/بوران‌دخت|بوران‌دخت]]
{{•}} [[ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/موسی کاظم|موسی کاظم]]
{{•}} [[ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/آذرآناهید|آذرآناهید]]
{{•}} [[ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/چهارمضراب|چهارمضراب]]
{{•}} [[ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/زینب بیگم|زینب بیگم]]