ابشالوم: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار، اصلاح اشتباه
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار، اصلاح اشتباه)
{{جعبه اطلاعات خانواده سلطنتی|name=ابشالوم|title=پادشاه اسرائیل|image=Weltchronik Fulda Aa88 286r detail.jpg|caption=مرگ ابشالوم با آویزان شدن موی سرش به یک درخت|issue=<div class="NavHead" style="font-size: 105%; font-weight: normal; background: inherit; font-style: italic; text-align: left;">{{سخ}}</div>|royal house=[[Davidic line|سلسله داوود]]|father=[[داوود]]|mother=میخالمعکه|death_place=جنگل افرایم - اسرائیل|burial_place=جنگل افرایم - اسرائیل|محل تولد=حبرون (الخلیل) - یهودا - اسرائیل}}'''اَبشالوم''' ({{lang-he|אַבְשָלוֹם}}) بر مبنای متن [[کتاب مقدس]]، سومین فرزند داوود، پادشاه اسرائیل و همسرش میخالمعکه است.<ref>{{bibleverse|1|Chronicles|3:2|NIV}}, {{bibleverse|2|Samuel|3:3|HE}}.</ref>
بر اساس روایت کتاب دوم [[سموئیل]]، وی مردی خوش چهره در پادشاهی اسرائیل بوده‌است که در نهایت دست به شورش در برابر پدر خود، داوود، زده و در نبرد جنگل افرایم کشته می‌شود.<ref>{{bibleverse|2|Samuel|18:1–17|NIV}}</ref>
 
== سرگذشت ==
=== قتل آمنون ===
 
=== نبرد جنگل افرایم و کشته شدن ابشالوم ===
این نبرد بزرگ میان ابشالوم و پدرش، داوود، در جنگل افرایم (محلی در غرب اردن) به وقوع می‌پیوندد و ارتش ابشالوم شکست سنگینی را متحمل می‌شود.<ref>{{bibleverse|2|Samuel|16:18}}</ref> جنگ عظیم که به خاطر سرکشی ابشالوم علیه پدر شکل گرفته بود، به دهکده‌های اطراف نیز کشیده می‌شود. عده زیادی از سربازان ابشالوم در جنگل کشته می‌شوند. در حین جنگ، ابشالوم ناگهان با عده ای از افراد داوود روبرو شد و در حالیکه سوار بر قاطر بود، زیر شاخه‌های یک درخت بلوط بزرگ رفت و موهای سرش به شاخه‌ها پیچید. قاطر از زیرش گریخت و او بر درخت آویزان ماند. علی‌رغم این که پدرش، داوود، به سربازانش سفارش کرده بود که «به خاطر من به ابشالوم جوان صدمه ای نزنید»، یوآب از جنگاوران سپاه داوود سه تیر بر قلب ابشالوم زد و دیگر سربازان با هجوم بر او، وی را کشتند.
 
== هنر و ادبیات ==
[[پرونده:Convito di Assalonne - Tornioli.png|بندانگشتی|''ضیافت ابشالوم - تورنیولی - قرن هفدهم'']]
این نبرد بزرگ میان ابشالوم و پدرش، داوود، در جنگل افرایم (محلی در غرب اردن) به وقوع می‌پیوندد و ارتش ابشالوم شکست سنگینی را متحمل می‌شود.<ref>{{bibleverse|2|Samuel|16:18}}</ref> جنگ عظیم که به خاطر سرکشی ابشالوم علیه پدر شکل گرفته بود، به دهکده‌های اطراف نیز کشیده می‌شود. عده زیادی از سربازان ابشالوم در جنگل کشته می‌شوند. در حین جنگ، ابشالوم ناگهان با عده ای از افراد داوود روبرو شد و در حالیکه سوار بر قاطر بود، زیر شاخه‌های یک درخت بلوط بزرگ رفت و موهای سرش به شاخه‌ها پیچید. قاطر از زیرش گریخت و او بر درخت آویزان ماند. علی‌رغم این که پدرش، داوود، به سربازانش سفارش کرده بود که «به خاطر من به ابشالوم جوان صدمه ای نزنید»، یوآب از جنگاوران سپاه داوود سه تیر بر قلب ابشالوم زد و دیگر سربازان با هجوم بر او، وی را کشتند.
 
== منابع ==