تفاوت میان نسخه‌های «گرشاسپ‌نامه»

(←‏گرشاسپ در شاهنامه: حذف شاهنامه و بازگردانی متنی از ایرانیکا درین زمینه)
ازسوی دیگر [[محمد بن جریر طبری|طبری]] و [[بندهشن]] گرشاسب از نوادگان توز پسر بدکار فریدون (فارسی امروزی [[تور]]) می‌دانند ولی اسدی و تاریخ سیستان گرشاسب را از تبار تور پسر جمشید بر می‌شمرند. با این اوصاف بسیاری از نامها اجداد گرشاسب تا به نیای او تور در میان آنها مشترک است.<ref>{{یادکرد ژورنال |نام خانوادگی۱=de Blois |نام۱=François |عنوان=GARŠĀSP-NĀMA |ژورنال=Iranica |تاریخ=February 2, 2012 |جلد=X |صفحات=318-319 |پیوند=https://iranicaonline.org/articles/garsasp-nama |تاریخ بازبینی=3 مه 2021}}</ref>
 
==خلاصه داستان ==
===تبار گرشاسب===
داستان اسدی با نیاکان گرشاسب آغاز می شود. پس از آنکه ضحاک جمشید را سرنگون می کند. جمشید به شاه زابل کورنگ پناه می برد و دلباخته ی دختر او می شود. ازین پیوند تور زاده می شود. جمشید باز می گریزد و کورنگ تور را وارث خود می کند. تور پدر طورگ است. طورگ پسری به نام شم دارد. شم پدر اطرط است و اطرط پدر گرشاسب است.