تفاوت میان نسخه‌های «جنگ‌های گوتیک»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: امپراطوری⟸امپراتوری، انغقاد⟸انعقاد، ویزگوتهای⟸ویزگوت‌های، ویزیگوتها⟸ویزیگوت‌ها
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: امپراطوری⟸امپراتوری، انغقاد⟸انعقاد، ویزگوتهای⟸ویزگوت‌های، ویزیگوتها⟸ویزیگوت‌ها)
مقاله اصلی: [[والنس]]
 
پادشاه گوتیک [[:en:Ermanaric|ارماناریک]] پادشاهی قدرتمند در شمال دانوب از [[:en:Euxine|اوکسین]] تا دریای بالتیک،<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=Gibbon, Ibid. p. 890, 891}}</ref>برای تأمین نیرو برای [[پروکوپیوس (غاصب)]] برای مبارزه با امپراتور والنس حرکت می‌کند. ارتش گوتیک، که گفته می‌شود ۳۰٬۰۰۰ نفر است، برای کمک به پروکوپیوس خیلی دیر رسید، اما با این وجود به [[تراکیه]] حمله کرد و شروع به غارت مزارع و تاکستان‌های استان کرد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=Gibbon, Ibid. p. 892}}</ref> والنس، پس از غلبه بر پروکوپیوس، به سمت شمال لشکر کشید، گوتها را با نیروی برتر محاصره کرد و آنها را مجبور به تسلیم کرد.<ref>Emperor Valens’ War with the Goths During 367-369 June 2016 DOI10.18503/1992-0431-2016-2-52-145-151 Sergey V. Yartsev</ref> در بهار ۳۶۷، والنس از دانوب عبور کرد و به [[ویزیگوت‌ها|ویزیگوتهای]] تحت فرمان [[آتاناریک]] حمله کرد. گوتها به کوه‌های [[کوه‌های کارپات|کارپات]] فرار کردند و کارزار بدون نتیجه‌گیری قاطع پایان یافت. در بهار بعدی، سیل دانوب از عبور والنس جلوگیری کرد. در عوض او نیروهای خود را صرف ساخت استحکامات می‌کند. در سال ۳۶۹، والنس دوباره از شهر [[:en:Isaccea|Noviodunum]] (ایساکا فعلی در رومانی) عبور کرد و با ویران کردن آن منطقه، آتاناریک را مجبور به [[:en:Battle_of_Noviodunum|حمله]] به او کرد. والنس پیروز شد و آتاناریک اجازه انعقاد آتش‌بس را از [[:en:Ermanaric|Ermanaric]] گرفت. آتاناریک خواستار پیمان نامه شد و والنس مجبور به انغقادانعقاد این پیمان نامه شد. به نظر می‌رسد این پیمان روابط بین گوتها و رومی‌ها را تا حد زیادی قطع کرده و تجارت و مبادله نیروها را به پرداخت خراج محدود کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=Gibbon, Ibid. p. 893, 894}}</ref>
 
== جنگ گوتیک (۳۷۶–۳۸۲) ==
([[ویزیگوت‌ها|ویزگوت‌ها]] علیه [[امپراتوری روم غربی]])
 
در سال ۴۰۱ [[آلاریک یکم|آلاریک]] به ایتالیا حمله کرد، اما در ۶ آوریل ۴۰۲ توسط [[:en:Stilicho|استیلیچو]] در[[:en:Battle_of_Pollentia|نبرد پولنتیا]] ([[:en:Pollenza|پولنزا امروزی]] در ایتالیا) شکست خورد. حمله دوم در همان سال نیز در [[:en:Battle_of_Verona_(402)|نبرد ورونا]] با شکست پایان یافت، آلاریک سنای روم را مجبور به پرداخت باج زیادی به ویزیگوتهاویزیگوت‌ها کرد و یونان را ویران ساخت. بعداً، آلاریک [[غارت رم (۴۱۰)|غارت رم]] را رهبری کرد (۴۱۰).
 
== جنگ گوتیک (۴۵۸) ==
ویزگوتهایویزگوت‌های تحت نظر [[تئودوریک دوم]] در برابر امپراتوری روم غربی تحت سلطنت امپراتور [[ماژوریان]] Majorian
 
در اواخر سال ۴۵۸ ماژوریان برای حمله به تئودوریک و پس گرفتن استان برای امپراتوری وارد [[:en:Septimania|سپتیمانیا]] (جنوب فرانسه فعلی) شد ماژوریان. تئودوریک را در نبرد [[:en:Battle_of_Arelate|Arelate]] شکست داد، و او را مجبور به ترک سپتیمانیا و عقب‌نشینی به سمت غرب به طرف [[:en:Aquitania|Aquitania]] کرد. بر اساس معاهده جدید با رومیان، ویزیگوتهاویزیگوت‌ها مجبور شدند دست از فتوحات اخیر خود در هیسپانیا برداشته و به وضعیت قبلی فدراسیون بازگردند.
 
== جنگ گوتیک (۴۶۱–۴۷۶) ==
مقاله اصلی: [[جنگ گوتی (۵۳۵-۵۵۴)|جنگ گوتیک (۵۳۵–۵۵۴)]]
 
([[اوستروگوت‌ها|اوستروگوتها]] علیه امپراطوریامپراتوری روم شرقی در زمان [[ژوستینین یکم]])
 
جنگ گوتیک بین [[امپراتوری بیزانس]] (روم شرقی) در زمان امپراتور [[ژوستینین یکم|ژوستینیان یکم]] و پادشاهی اوستروگوتای ایتالیا از سال ۵۳۵ تا ۵۵۴ در [[شبه‌جزیره]] ایتالیا، [[دالماسی|دالماتیا]]، [[ساردینیا]]، [[سیسیل]] و [[جزیره کرس|کورسیکا]] (جزیره کرس) رخ داد.