تفاوت میان نسخه‌های «شب‌های مافیا»

←‏نحوه برگزاری: حذف مطالب تکراری و کوتاه تر کردن متن
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(←‏نحوه برگزاری: حذف مطالب تکراری و کوتاه تر کردن متن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
در بازی شب‌های مافیا بازیکن‌ها به دو دسته اکثریت شهروند و اقلیت مافیا تقسیم می‌شوند. هیچ بازیکنی به جز صاحب نقش و گرداننده از نقش‌های دیگران مطلع نیست، گرچه گروه مافیا در شب اول یکدیگر را می‌شناسند. هدف شهروندان در دست گرفتن شهر و پاکسازی آن از مافیاست و پیروزی مافیا در گروی برابری با تعداد شهروندان است. بازی در ۲ بخش شب‌ها و روزهای متوالی انجام می‌شود و اعضای هر گروه تلاش می‌کنند با اتهام زدن، نفرات گروه رقیب را از جریان بازی خارج کنند.
 
در پایان هر روز و با قانون تعداد ''یک‌دوم نفرات حاضر (+ یک)'' رأی، مرحلهٔ اول رأی‌گیری در روز انجام می‌شودمی‌شود؛ و پس از شنیدن دفاعیه متهمان،متهمان مرحلهٔ دوم رأی‌گیری با چشمان بسته انجام و در نهایت یک نفر از بازی خارج می‌شود. البته در صورتی که یک نفر به صورت تک‌دفاع وارد دفاعیه شود، مرحله دوم رأی‌گیری در همان روز و بیداری صورت می‌گیرد، اما اگر بیش از یک بازیکن وارد رأی‌گیری شوند، دیگر بازیکنان پس از شنیدن دفاعیه متهمان، به خواب نیمروزی رفته و رأی دوم خود را می‌دهند. هرکس فقط یک حق رأی دارددارد، و خود متهمان حق رأی ندارند. اگر تعداد رأی دو نفر در مرحله دوم رأی‌گیری با هم برابر شود، از ''قرعهٔ شانس'' یا ''قرعهٔ مرگ'' استفاده می‌شود تا تکلیف مشخص شود. بازیکن خارج‌شده در بخش روز می‌تواند از بین ۶ کارت با انتخاب تصادفی، وضعیتی را برای خودش یا بازی تعیین کند و همچنین بدون اشاره مستقیم به هر نقشی کلام آخر را بگوید. لازم است ذکر شود که تنها بازیکنی که با اجماع آرا از بازی خارج شود، حق استفاده از کارت‌های بازی را دارد و کشتهٔ شب نمی‌تواند از آن‌ها استفاده کند.
 
در بخش شب به فرمان گرداننده گروه مافیا از خواب بیدار شده و به صورت پنهانی لحظاتی را به مشورت می‌نشینند که کدام شهروند را مورد هدف شلیک خود قرار دهند و کدام فرد را نجات دهند. پس از آن گرداننده برخی شهروندان دارای عنوان را نیز به نوبت برای اجرای نقش‌های شب خود بیدار می‌کند. بازیکن کشته‌شده در شب، حق انتخاب کارت و کلام آخر ندارد و باید در سکوت کامل از بازی خارج شود.
 
=== نقش‌ها ===