تفاوت میان نسخه‌های «بحث:شرکت (کورپوریشن)»

FMM-1992 صفحهٔ بحث:شرکت (کورپوریشن) را به بحث:کورپوریشن منتقل کرد: توضیح در صفحه بحث
(FMM-1992 صفحهٔ بحث:شرکت (کورپوریشن) را به بحث:کورپوریشن منتقل کرد: توضیح در صفحه بحث)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)