تفاوت میان نسخه‌های «جام تخت جمشید ۱۳۵۳»

←‏نتایج بازیها: حذف چون پیروزی‌های عقاب و هما نمی‌خواند با جدول
(به نسخهٔ 31603022 از Yamaha5Bot (بحث) برگردانده شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
(←‏نتایج بازیها: حذف چون پیروزی‌های عقاب و هما نمی‌خواند با جدول)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده حذف حجم زیادی از مطالب منبع‌دار برگردانده‌شده
 
|}
 
== نتایج بازیها ==
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!میزبان / میهمان
!width="30"|[[باشگاه فوتبال آرارات تهران|آبق]]
!width="30"|[[باشگاه فوتبال بانک ملی تهران|'''ملی''']]
!width="30"|[[باشگاه فوتبال پاس تهران|پاس]]
!width="30"|[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرس]]
!width="30"|[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|تاج]]
!width="30"|[[باشگاه فوتبال ذوب‌آهن|'''ذوب''']]
!width="30"|[[باشگاه فوتبال راه‌آهن|'''راه‌''']]
!width="30"|[[باشگاه فوتبال فولاد مبارکه سپاهان|'''سپا''']]
!width="30"|[[باشگاه فوتبال صنعت نفت آبادان|صنآ]]
!width="30" |[[باشگاه فوتبال عقاب تهران|'''عقا''']]
!width="30" |[[باشگاه فوتبال ملوان بندر انزلی|ملو]]
!width="30" |[[باشگاه فوتبال هما|هما]]
|-
| align="right"| [[باشگاه فوتبال نیرو اهواز|آب و برق اهواز]]
|style=background:LightGrey|
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۱}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۲}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۱-۱}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۴}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۲-۱}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۳}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۴-۰}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|-
| align="right"|[[باشگاه فوتبال بانک ملی تهران|بانک ملی]]
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۲-۰}}
|style=background:LightGrey|
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۰-۰}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۲-۲}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۳}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۱-۱}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۰-۰}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۰-۰}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۱-۱}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۱}}
|-
| align="right"|[[پاس تهران|پاس]]
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۲}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۳}}
|style=background:LightGrey|
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۲}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۲-۲}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۱}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۳}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۰-۰}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۲}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۲}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۲-۰}}
|-
| align="right"|[[پرسپولیس تهران|پرسپولیس]]
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۲}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۱-۱}}
|style=background:LightGrey|
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۲}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۴}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۰-۰}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۳}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۲}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۰-۰}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۲-۲}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۳}}
|-
| align="right"|[[تاج تهران|تاج]]
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۱}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۱-۱}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۱}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۱}}
|style=background:LightGrey|
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۲}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۱-۱}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۲}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۰-۰}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۲}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۲}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۳}}
|-
| align="right"|[[باشگاه فوتبال ذوب‌آهن|ذوب‌آهن]]
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۲}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۳-۰}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۲-۰}}
|style=background:LightGrey|
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۲-۰}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۰-۰}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۰-۰}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۲-۰}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۳}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|-
| align="right"|[[باشگاه فوتبال راه‌آهن|راه‌آهن]]
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۱}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۰-۰}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۲-۰}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۲-۱}}
|style=background:LightGrey|
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۲}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۳-۱}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۲}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۲-۰}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۵-۱}}
|-
| align="right"|[[باشگاه فوتبال فولاد مبارکه سپاهان|سپاهان]]
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۰-۰}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۰-۰}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۱}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۰-۰}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۲}}
|style=background:LightGrey|
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۰-۰}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۲}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۳-۱}}
|-
| align="right"|[[باشگاه فوتبال صنعت نفت آبادان|صنعت‌نفت]]
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۳}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۵-۰}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۲}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۲-۰}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۲-۱}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۱-۱}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۱}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۲}}
|style=background:LightGrey|
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۲}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۲-۱}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۱-۱}}
|-
| align="right"|[[باشگاه فوتبال عقاب تهران|عقاب]]
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۲}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۱-۱}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۰-۰}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۲-۰}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۲}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۱}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۳}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۱-۱}}
|style=background:LightGrey|
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۰-۰}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۲-۱}}
|-
| align="right"|[[باشگاه فوتبال ملوان بندرانزلی|ملوان]]
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۲}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۱-۱}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۱-۱}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۲-۰}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۳}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۲}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۱-۰}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۲-۳}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۱-۱}}
|style=background:LightGrey|
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۱}}
|-
| align="right"|[[باشگاه فوتبال همای تهران|هما]]
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۱}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۱}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۰-۰}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۱-۱}}
|style=background:#FFCCCC|{{سیاه|۲-۱}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۱-۳}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۱}}
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۱}}
|style=background:#FFFFDD|۰-۰
|style=background:#DFE7FF|{{سیاه|۰-۱}}
|style=background:#FFFFDD|{{سیاه|۱-۱}}
|style=background:LightGrey|
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!راهنمایی رنگها
|- bgcolor="#DFE7FF"
|برد در خانه
|- bgcolor="#FFFFCC"
|مساوی
|- bgcolor="#FFCCCC"
|باخت در خانه
|}
منبع: <ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B3|عنوان=روزنامه اطلاعات در سال ۱۳۵۳}}</ref>
 
== منابع ==
۱۰۸

ویرایش