تفاوت میان نسخه‌های «نگرش سیاسی بهرام بیضایی»

این بدتر از ویرایش بدون منبع است. این کار، وپ:تحقیق دست اول است. حتی اگر مطالب شما منابع خوبی داشته باشند، اگر آن‌ها را به گونه‌ای استفاده کنید که مستقیماً و بدون ابهام آنچه به آن‌ها نسبت می‌دهید را ذکر نکرده باشند، نوشته شما تحقیق دست اول به حساب می‌آید.
جز (خنثی‌سازی ویرایش 32355942 از Pirhayati (بحث)پس چرا به جای افزودن الگوی مدرک، صورت قضیه را پاک میکنید؟ به اشتباه افتادم، گمان کردم مطلب خودش اشکالی دارد.)
برچسب‌ها: خنثی‌سازی برگردانده‌شده
(این بدتر از ویرایش بدون منبع است. این کار، وپ:تحقیق دست اول است. حتی اگر مطالب شما منابع خوبی داشته باشند، اگر آن‌ها را به گونه‌ای استفاده کنید که مستقیماً و بدون ابهام آنچه به آن‌ها نسبت می‌دهید را ذکر نکرده باشند، نوشته شما تحقیق دست اول به حساب می‌آید.)
برچسب‌ها: خنثی‌سازی برگردانده‌شده
== آزادی‌خواهی ==
=== نمایش در ایران ===
نظرِ بیضایی به [[نمایشِ ایرانی]] در کتابِ ''[[نمایش در ایران (کتاب)|نمایش در ایران]]'' (۱۳۴۴) شاملِ مفصّل‌ترین و منسجم‌ترین تبیینِ نگاهِ سیاسیش در قالبِ تاریخِ نمایش همچون پدیده‌ای اجتماعی و آیینی است.
 
=== عرصهٔ غیرنمایشی ===