تفاوت میان نسخه‌های «سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۴۰۰)»