توسل به شخص: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏توهین: استدلالی که برای مثال مطرح کردند خود یک مغلطه بود
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(←‏توهین: استدلالی که برای مثال مطرح کردند خود یک مغلطه بود)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که شخص استدلال معینی اقامه می‌کند و دربارهٔ موضوعی سخن می‌گوید و دیگری که از پیش با او خصومت داشته، به جای نقد با گفتن ناسزا دربارهٔ شخصیت وی، می‌کوشد با مخدوش کردن شخصیت او و منفور ساختن وی، استدلالش را باطل نماید. جنبه مغالطی توهین در آن است که اصل استدلال کنار نهاده شده و معیار دیگری برای نقد ادعا به کار گرفته شده‌است که منطقاً هیچ ارتباطی به ادعا ندارد:
:* ''هنوز هم هستند کسانی که می‌گویند عراقی شاعر بزرگی‌است؛ در حالی که دیگر در [[تاریخ ادبیات]] ما مسلم است که عراقی انحرافات جنسی داشته‌است.''
:* ''چطور محمدبرخی راکشور بههای پیامبریغربی می‌پذیریدرا متمدن مینامید در حالی که اوامار فحشاء در یکانها چوپانزیاد بوده‌استاست.''
 
=== مغالطه از طریق منشأ ===
کاربر ناشناس