تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Ali957/common.js»

صفحه‌ای تازه حاوی «$(document).ready(function() { ←‏** Start editing here **: // When you want to end your break? // no leading zeroes. (example: 9 - correct, 09 - incorrect) var date = { year: 2021, month: 7, day: 6}; var time = { hours: 5, minutes: 10, seconds: 0 }; ←‏** Stop editing here **: var currentDate = new Date(); var enforcedBreakEnd = new Date( date.year,date.month-1,date.day,time.hours,time.minutes,time.seconds); if (curr...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «$(document).ready(function() { ←‏** Start editing here **: // When you want to end your break? // no leading zeroes. (example: 9 - correct, 09 - incorrect) var date = { year: 2021, month: 7, day: 6}; var time = { hours: 5, minutes: 10, seconds: 0 }; ←‏** Stop editing here **: var currentDate = new Date(); var enforcedBreakEnd = new Date( date.year,date.month-1,date.day,time.hours,time.minutes,time.seconds); if (curr...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)