تفاوت میان نسخه‌های «موشک (کوهسرخ)»

مختصات
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(مختصات)
|نام‌رسمی=موشک کوهسرخ
|روی‌نقشه=
|عرض‌جغرافیایی =35.5069
|طول‌جغرافیایی =58.5421
|تصویر=درختان بادام در بهار.jpg
|اندازه‌تصویر=