تفاوت میان نسخه‌های «مینا نوری»

منبع اضافه شد حذف برچسب حذف زماندار
(نامزد کردن مقاله برای حذف زمان‌دار طبق وپ:حز. (TW))
(منبع اضافه شد حذف برچسب حذف زماندار)
{{حذف زمان‌دار/پیغام
|اهمیت= زندگی‌نامه زندگان فاقد منبع
|timestamp = 20210617132752
}}
{{بهبود منبع|تاریخ=مه ۲۰۱۶}}
{{جعبه اطلاعات هنرمند نقاش
| حوزه فعالیت = [[نقاشی]]، [[چاپ دستی]]
}}
'''مینا نوری''' (زادهٔ ۱۶ دی ۱۳۲۹) هنرمند [[نقاش]] و Printmaker و اهل ایران است.{{سخ}}آشنائی مینا نوری با هنر [[چاپ دستی]] (معادلی نه چندان دقیق برای [[چاپ دستی]]) به سال ۱۳۴۹یعنی زمان ورود او به [[آکادمی هنرهای زیبای رم]] برمی‌گردد. او از سال ۱۳۵۲ تا امروز به شکل مستمر و جدی این هنر را دنبال کرده است. از سال ۱۳۶۳ به تدریس و ترویج چاپ دستی در دانشگاه هنر پرداخت و امروز یکی از چهره‌های شاخص و فعال این هنر در ایران محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=چاپ دستي‌هاي «مينا نوري» از امروز در گالري هما|نشانی=https://www.isna.ir/news/8908-00187/چاپ-دستي-هاي-مينا-نوري-از-امروز-در-گالري-هما|وبگاه=ایسنا|تاریخ=2010-10-23|بازبینی=2021-07-26|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=نمایشگاه چاپ دستی مینا نوری|نشانی=http://www.printnews.ir/Pages/News-1228.html|وبگاه=www.printnews.ir|بازبینی=2021-07-26}}</ref>
او از سال ۱۳۵۲ تا امروز به شکل مستمر و جدی این هنر را دنبال کرده است. از سال ۱۳۶۳ به تدریس و ترویج چاپ دستی در دانشگاه هنر پرداخت و امروز یکی از چهره‌های شاخص و فعال این هنر در ایران محسوب می‌شود و نقشش انکار نا شدنی.
 
== سوابق تحصیلی ==
تحصیل در رشته نقاشی، حکاکی روی چوب، حکاکی روی فلز (۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵){{سخ}} [//en.wikipedia.org/wiki/Accademia_di_Belle_Arti_di_Roma آکادمی هنرهای زیبای رم]{{سخ}}
- [//en.wikipedia.org/wiki/Accademia_di_Belle_Arti_di_Roma آکادمی هنرهای زیبای رم]{{سخ}}
- [//en.wikipedia.org/wiki/Accademia_Albertina آکادمی آلبرتینا تورینو]{{سخ}}
- [[انستیتو دولتی هنر اوربینو]]
 
== مطبوعات ==
 
-* روزنامه کیهان، شماره ۸۵۳۳، دوم دی ۱۳۵۰، "جلوه رنگ‌های آبی"، منصوره حسینی{{سخ}}
- مجله تماشا، سال هفتم، شماره ۳۴۲، آذر ۱۳۵۶{{سخ}}
-* روزنامهمجله آیندگان،تماشا، سال دهم،هفتم، شماره ۲۹۸۸،۳۴۲، آذر ۱۳۵۶، "به سخن آوردن چوب خشک"، لاله بردبار۱۳۵۶{{سخ}}
-* روزنامه رستاخیز،آیندگان، سال دهم، شماره ۸۸۶،۲۹۸۸، فروردینآذر ۱۳۵۷،۱۳۵۶، "به دنبال امیال وسخن آرزوهایآوردن سرچوب کوفتهخشکمینالاله خلوتیبردبار{{سخ}}
-* مجلهروزنامه تماشا، سال هشتم،رستاخیز، شماره ۳۶۰،۸۸۶، اردیبهشتفروردین ۱۳۵۷، "به آدم‌هائیدنبال رنگ پریدهامیال و رنجورآرزوهای سر کوفته"، مینا خلوتی{{سخ}}
-* مجله مناطق آزاد،تماشا، سال چهارم،هشتم، شماره ۳۸،۳۶۰، فروردیناردیبهشت ۱۳۷۳،۱۳۵۷، "ذهنیت تازه،آدم‌هائی دررنگ آخرینپریده نقش‌هایو مینا نوریرنجور"، مینا معلم{{سخ}}
-* مجله گردون،مناطق آزاد، سال پنجمچهارم، شماره ۴۰–۳۹،۳۸، اردیبهشتفروردین ۱۳۷۳، "منذهنیت حرفم راتازه، در نقاشی‌هایمآخرین نقش‌های مینا زده‌امنوریرضامینا قیصریهمعلم{{سخ}}
* مجله گردون، سال پنجم شماره ۴۰–۳۹، اردیبهشت ۱۳۷۳، "من حرفم را در نقاشی‌هایم زده‌ام"، رضا قیصریه{{سخ}}
-* ماهنامه فرهنگی و هنری کِلک، شماره ۷۰–۶۸، آبان - دی ۱۳۷۴، "کتابی مهم دربارهٔ چاپ دستی"، فیروزه مهاجر{{سخ}}
-* مجله آدینه، شماره ۱۱۰، خرداد ۱۳۷۵، "راهی به سوی یک شیوه‌یِ مردمی در هنر"، ثمیلا امیرابراهیمی{{سخ}}
-* مجله صنعت چاپ، شماره ۱۶۲، تیر ۱۳۷۵{{سخ}}
- روزنامه انتخاب، شماره ۴۵۰، آبان ۱۳۷۹، "دلبستگی‌های تب آلود به رنگ‌های کودکی"، همایون لنگرودی{{سخ}}
-* روزنامه جام جم، سال سوم،انتخاب، شماره ۷۲۰،۴۵۰، آبان ۱۳۸۱،۱۳۷۹، "نقاشِدلبستگی‌های نورتب وآلود سنگبه ورنگ‌های سکوتکودکیمحمد حسنهمایون حامدیلنگرودی{{سخ}}
* روزنامه جام جم، سال سوم، شماره ۷۲۰، آبان ۱۳۸۱، "نقاشِ نور و سنگ و سکوت"، محمد حسن حامدی{{سخ}}
-* مجله دو هفته نامه تندیس، شماره ۷۶، خرداد ۱۳۸۵، "هنرمندان معاصر"، حسن موریزی نژاد{{سخ}}
-* روزنامه همشهری، سال یازدهم، شماره ۴۲۶۵، اردیبهشت ۱۳۸۶، "حرکت در عمق"، علیرضا یزدانی{{سخ}}
-* مجله صنعت چاپ، سال بیست و نهم، شماره ۳۴۶، آذر ۱۳۸۹، "چاپ دستی هنر است"{{سخ}}
- مجله دو هفته نامه تندیس، شماره ۲۳۶، آبان ۱۳۹۱، "آفتاب از پشت پنجره‌های بسته و پرده‌های کشیده"، ایمان افسریان{{سخ}}
-* مجله دو هفته نامه تندیس، شماره ۲۸۵،۲۳۶، مهر۱۳۹۳،آبان ۱۳۹۱، "خلوت ترآفتاب از همیشهپشت پنجره‌های بسته و پرده‌های کشیدهمیناایمان فشنگچیافسریان{{سخ}}
* مجله دو هفته نامه تندیس، شماره ۲۸۵، مهر۱۳۹۳، "خلوت تر از همیشه"، مینا فشنگچی{{سخ}}
-* فصل نامه [[حرفه: هنرمند]]، شماره ۵۲، پائیز ۱۳۹۳، "اشیا و روایت‌ها" ثمیلا امیرابراهیمی{{سخ}}
- روزنامه آسیا- واریته، ۲۲ مهر۱۳۹۳، "وقتی عینک‌ها دنیا را جور دیگری می‌بینند"{{سخ}}
-* روزنامه آسیا- واریته، ۱۰۲۲ مهر۱۳۹۳، "وقتی عینک‌ها دنیا آبانرا ۱۳۹۳،جور اعظمدیگری علیزادهمی‌بینند"{{سخ}}
-* روزنامه جامآسیا- جم،واریته، ۴۱۰ آبان ۱۳۹۳، "عینک‌های تماشایی و داستاناعظم زندگی"علیزاده{{سخ}}
* روزنامه جام جم، ۴ آبان ۱۳۹۳، "عینک‌های تماشایی و داستان زندگی"{{سخ}}
- Printmaking TODAY, Contemporary graphic art worldwide, Vol12, No 4, Winter 2003 _ Of ropes, rocks and opposing forces{{سخ}}
- 2009* Printmaking TODAY, Contemporary graphic art worldwide, Vol 18Vol12, No 34, AutumnWinter 2003 _ PrintmakingOf ropes, rocks and inopposing Iranforces{{سخ}}
-* 2009 Printmaking TODAY, Contemporary graphic art worldwide, Vol12Vol 18, No 43, Winter 2003Autumn _ Of ropes, rocks andPrintmaking opposingin forcesIran{{سخ}}
-* ماهنامه اجتماعى زنان امروز، سال سوم، شماره ١٨، خرداد ١٣٩٥، "سنجاق قفلى ها" آيدا عباسى
 
== نمایشگاه انفرادی ==
 
* ١٣٩٧ گالرى طراحان آزاد (نقاشى _ مونوپرينت){{سخ}}
[http://www.1emkan.com/نمایشگاه-ها/تکثیر.html ۱۳۹۵ گالری اِمکان (چاپ دستی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۱)]{{سخ}}
* [http://www.assarartgallery1emkan.com/mainنمایشگاه-ها/en/exhibitions/past/anexhibitionofpaintingsتکثیر.html ۱۳۹۳۱۳۹۵ گالری اثراِمکان (نقاشیچاپ دستی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۱)]{{سخ}}
۱۳۹۱* [http://www.assarartgallery.com/main/en/exhibitions/past/anexhibitionofpaintings ۱۳۹۳ گالری هفت ثمراثر (نقاشی - کالکوگرافی)]{{سخ}}
۱۳۸۹* ۱۳۹۱ گالری هماهفت ثمر (کالکوگرافینقاشی - نقاشیکالکوگرافی){{سخ}}
۱۳۸۸* ۱۳۸۹ گالری اثرهما (کالکوگرافی - نقاشی){{سخ}}
۱۳۸۶* ۱۳۸۸ گالری هفت ثمراثر (کالکوگرافی - نقاشی){{سخ}}
۱۳۸۱* ۱۳۸۶ گالری هفت ثمر (کالکوگرافی - نقاشی){{سخ}}
۱۳۷۹* ۱۳۸۱ گالری آریاهفت ثمر (نقاشیکالکوگرافی){{سخ}}
۱۳۷۵* ۱۳۷۹ گالری هفت ثمرآریا (مونوپرینت - نقاشی){{سخ}}
۱۳۷۲* ۱۳۷۵ گالری سیحونهفت ثمر (نقاشیمونوپرینت - مونوپرینتنقاشی){{سخ}}
۱۳۶۹* ۱۳۷۲ گالری سیحون (نقاشی - مونوپرینت){{سخ}}
۱۳۵۷* انجمن۱۳۶۹ فرهنگیگالری ایران و آمریکاسیحون (نقاشی){{سخ}}
* ۱۳۵۷ انجمن فرهنگی ایران و آمریکا (نقاشی){{سخ}}
۱۳۵۶ گالری لیتو (سیلوگرافی){{سخ}}
۱۳۵۴* ۱۳۵۶ گالری تهرانلیتو (نقاشیسیلوگرافی){{سخ}}
۱۳۵۰* تالار۱۳۵۴ قندریزگالری تهران (نقاشی){{سخ}}
* ۱۳۵۰ تالار قندریز (نقاشی)
 
== نمایشگاه گروهی ==