تفاوت میان نسخه‌های «مینا نوری»

ابرابزار
(منبع اضافه شد حذف برچسب حذف زماندار)
(ابرابزار)
| حوزه فعالیت = [[نقاشی]]، [[چاپ دستی]]
}}
'''مینا نوری''' (زادهٔ ۱۶ دی ۱۳۲۹) هنرمند [[نقاش]] و Printmaker و اهل ایران است.{{سخ}}آشنائی مینا نوری با هنر [[چاپ دستی]] (معادلی نه چندان دقیق برای [[چاپ دستی]]) به سال ۱۳۴۹یعنی زمان ورود او به [[آکادمی هنرهای زیبای رم]] برمی‌گردد. او از سال ۱۳۵۲ تا امروز به شکل مستمر و جدی این هنر را دنبال کرده استکرده‌است. از سال ۱۳۶۳ به تدریس و ترویج چاپ دستی در دانشگاه هنر پرداخت و امروز یکی از چهره‌های شاخص و فعال این هنر در ایران محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=چاپ دستي‌هايدستی‌های «مينامینا نورينوری» از امروز در گالريگالری هما|نشانی=https://www.isna.ir/news/8908-00187/چاپ-دستي-هاي-مينا-نوري-از-امروز-در-گالري-هما|وبگاه=ایسنا|تاریخ=2010-10-23|بازبینی=2021-07-26|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=نمایشگاه چاپ دستی مینا نوری|نشانی=http://www.printnews.ir/Pages/News-1228.html|وبگاه=www.printnews.ir|بازبینی=2021-07-26}}</ref>
 
== سوابق تحصیلی ==
تحصیل در رشته نقاشی، حکاکی روی چوب، حکاکی روی فلز (۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵){{سخ}} [//[:en.wikipedia.org/wiki/Accademia_di_Belle_Arti_di_Roma:Accademia di Belle Arti di Roma|آکادمی هنرهای زیبای رم]]{{سخ}}
- [//[:en.wikipedia.org/wiki/Accademia_Albertina:Accademia Albertina|آکادمی آلبرتینا تورینو]]{{سخ}}
- [[انستیتو دولتی هنر اوربینو]]
 
 
== مطبوعات ==
* روزنامه کیهان، شماره ۸۵۳۳، دوم دی ۱۳۵۰، "«جلوه رنگ‌های آبی"»، منصوره حسینی
 
* مجله تماشا، سال هفتم، شماره ۳۴۲، آذر ۱۳۵۶{{سخ}}
* روزنامه کیهان، شماره ۸۵۳۳، دوم دی ۱۳۵۰، "جلوه رنگ‌های آبی"، منصوره حسینی
* روزنامه آیندگان، سال دهم، شماره ۲۹۸۸، آذر ۱۳۵۶، «به سخن آوردن چوب خشک»، لاله بردبار
* مجله تماشا، سال هفتم، شماره ۳۴۲، آذر ۱۳۵۶{{سخ}}
* روزنامه آیندگان، سال دهم،رستاخیز، شماره ۲۹۸۸،۸۸۶، آذرفروردین ۱۳۵۶،۱۳۵۷، "«به سخندنبال امیال و آوردنآرزوهای چوبسر خشک"کوفته»، لالهمینا بردبار{{سخ}}خلوتی
* مجله تماشا، سال هشتم، شماره ۳۶۰، اردیبهشت ۱۳۵۷، " «آدم‌هائی رنگ پریده و رنجور"{{سخ}}»
* روزنامه رستاخیز، شماره ۸۸۶، فروردین ۱۳۵۷، "به دنبال امیال و آرزوهای سر کوفته"، مینا خلوتی{{سخ}}
* مجله مناطق آزاد، سال چهارم، شماره ۳۸، فروردین ۱۳۷۳، «ذهنیت تازه، در آخرین نقش‌های مینا نوری»، مینا معلم
* مجله تماشا، سال هشتم، شماره ۳۶۰، اردیبهشت ۱۳۵۷، " آدم‌هائی رنگ پریده و رنجور"{{سخ}}
* مجله مناطق آزاد،گردون، سال چهارم،پنجم شماره ۳۸،۴۰–۳۹، فروردیناردیبهشت ۱۳۷۳، "ذهنیت«من تازه،حرفم را در آخرین نقش‌های مینانقاشی‌هایم نوری"زده‌ام»، مینارضا معلم{{سخ}}قیصریه
* ماهنامه فرهنگی و هنری کِلک، شماره ۷۰–۶۸، آبان - دی ۱۳۷۴، "«کتابی مهم دربارهٔ چاپ دستی"»، فیروزه مهاجر{{سخ}}
* مجله گردون، سال پنجم شماره ۴۰–۳۹، اردیبهشت ۱۳۷۳، "من حرفم را در نقاشی‌هایم زده‌ام"، رضا قیصریه{{سخ}}
* مجله آدینه، شماره ۱۱۰، خرداد ۱۳۷۵، "«راهی به سوی یک شیوه‌یِ مردمی در هنر"»، ثمیلا امیرابراهیمی{{سخ}}
* ماهنامه فرهنگی و هنری کِلک، شماره ۷۰–۶۸، آبان - دی ۱۳۷۴، "کتابی مهم دربارهٔ چاپ دستی"، فیروزه مهاجر{{سخ}}
* مجله صنعت چاپ، شماره ۱۶۲، تیر ۱۳۷۵{{سخ}}
* مجله آدینه، شماره ۱۱۰، خرداد ۱۳۷۵، "راهی به سوی یک شیوه‌یِ مردمی در هنر"، ثمیلا امیرابراهیمی{{سخ}}
* روزنامه انتخاب، شماره ۴۵۰، آبان ۱۳۷۹، «دلبستگی‌های تب آلود به رنگ‌های کودکی»، همایون لنگرودی
* مجله صنعت چاپ، شماره ۱۶۲، تیر ۱۳۷۵{{سخ}}
* روزنامه انتخاب،جام جم، سال سوم، شماره ۴۵۰،۷۲۰، آبان ۱۳۷۹،۱۳۸۱، "دلبستگی‌های«نقاشِ تبنور آلودو بهسنگ رنگ‌هایو کودکی"سکوت»، همایونمحمد حسن لنگرودی{{سخ}}حامدی
* مجله دو هفته نامه تندیس، شماره ۷۶، خرداد ۱۳۸۵، "«هنرمندان معاصر"»، حسن موریزی نژاد{{سخ}}
* روزنامه جام جم، سال سوم، شماره ۷۲۰، آبان ۱۳۸۱، "نقاشِ نور و سنگ و سکوت"، محمد حسن حامدی{{سخ}}
* روزنامه همشهری، سال یازدهم، شماره ۴۲۶۵، اردیبهشت ۱۳۸۶، "«حرکت در عمق"»، علیرضا یزدانی{{سخ}}
* مجله دو هفته نامه تندیس، شماره ۷۶، خرداد ۱۳۸۵، "هنرمندان معاصر"، حسن موریزی نژاد{{سخ}}
* مجله صنعت چاپ، سال بیست و نهم، شماره ۳۴۶، آذر ۱۳۸۹، "«چاپ دستی هنر است"{{سخ}}»
* روزنامه همشهری، سال یازدهم، شماره ۴۲۶۵، اردیبهشت ۱۳۸۶، "حرکت در عمق"، علیرضا یزدانی{{سخ}}
* مجله دو هفته نامه تندیس، شماره ۲۳۶، آبان ۱۳۹۱، «آفتاب از پشت پنجره‌های بسته و پرده‌های کشیده»، ایمان افسریان
* مجله صنعت چاپ، سال بیست و نهم، شماره ۳۴۶، آذر ۱۳۸۹، "چاپ دستی هنر است"{{سخ}}
* مجله دو هفته نامه تندیس، شماره ۲۳۶،۲۸۵، آبانمهر۱۳۹۳، ۱۳۹۱،«خلوت "آفتابتر از پشت پنجره‌های بسته و پرده‌های کشیده"همیشه»، ایمانمینا افسریان{{سخ}}فشنگچی
* فصل نامه [[حرفه: هنرمند]]، شماره ۵۲، پائیز ۱۳۹۳، "«اشیا و روایت‌ها"» ثمیلا امیرابراهیمی{{سخ}}
* مجله دو هفته نامه تندیس، شماره ۲۸۵، مهر۱۳۹۳، "خلوت تر از همیشه"، مینا فشنگچی{{سخ}}
* روزنامه آسیا- واریته، ۲۲ مهر۱۳۹۳، «وقتی عینک‌ها دنیا را جور دیگری می‌بینند»
* فصل نامه [[حرفه: هنرمند]]، شماره ۵۲، پائیز ۱۳۹۳، "اشیا و روایت‌ها" ثمیلا امیرابراهیمی{{سخ}}
* روزنامه آسیا- واریته، ۲۲۱۰ مهر۱۳۹۳،آبان "وقتی۱۳۹۳، عینک‌هااعظم دنیا را جور دیگری می‌بینند"{{سخ}}علیزاده
* روزنامه آسیا-جام واریته،جم، ۱۰۴ آبان ۱۳۹۳، اعظم«عینک‌های علیزاده{{سخ}}تماشایی و داستان زندگی»
* 2009 Printmaking TODAY, Contemporary graphic art worldwide, Vol 18Vol12, No 34, AutumnWinter 2003 _ PrintmakingOf ropes, rocks and inopposing Iran{{سخ}}forces
* روزنامه جام جم، ۴ آبان ۱۳۹۳، "عینک‌های تماشایی و داستان زندگی"{{سخ}}
* 2009 Printmaking TODAY, Contemporary graphic art worldwide, Vol12Vol 18, No 43, Winter 2003Autumn _ Of ropes, rocks andPrintmaking opposingin forces{{سخ}}Iran
* ماهنامه اجتماعىاجتماعی زنان امروز، سال سوم، شماره ١٨،۱۸، خرداد ١٣٩٥،۱۳۹۵، "«سنجاق قفلىقفلی ها"» آيداآیدا عباسىعباسی
* 2009 Printmaking TODAY, Contemporary graphic art worldwide, Vol 18, No 3, Autumn _ Printmaking in Iran{{سخ}}
* ماهنامه اجتماعى زنان امروز، سال سوم، شماره ١٨، خرداد ١٣٩٥، "سنجاق قفلى ها" آيدا عباسى
 
== نمایشگاه انفرادی ==
* ۱۳۹۷ گالری طراحان آزاد (نقاشی _ مونوپرینت)
 
* [http://www.1emkan.com/نمایشگاه-ها/تکثیر.html ۱۳۹۵ گالری اِمکان (چاپ دستی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۱)]{{سخ}}
* ١٣٩٧ گالرى طراحان آزاد (نقاشى _ مونوپرينت){{سخ}}
* [http://www.assarartgallery.com/main/en/exhibitions/past/anexhibitionofpaintings ۱۳۹۳ گالری اثر (نقاشی)]{{سخ}}
* [http://www.1emkan.com/نمایشگاه-ها/تکثیر.html ۱۳۹۵ گالری اِمکان (چاپ دستی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۱)]{{سخ}}
* ۱۳۹۱ گالری هفت ثمر (نقاشی - کالکوگرافی)
* [http://www.assarartgallery.com/main/en/exhibitions/past/anexhibitionofpaintings ۱۳۹۳ گالری اثر (نقاشی)]{{سخ}}
* ۱۳۹۱۱۳۸۹ گالری هفت ثمرهما (نقاشیکالکوگرافی - کالکوگرافینقاشی){{سخ}}
* ۱۳۸۹۱۳۸۸ گالری همااثر (کالکوگرافی - نقاشی){{سخ}}
* ۱۳۸۸۱۳۸۶ گالری اثرهفت ثمر (کالکوگرافی - نقاشی){{سخ}}
* ۱۳۸۶۱۳۸۱ گالری هفت ثمر (کالکوگرافی - نقاشی){{سخ}}
* ۱۳۸۱۱۳۷۹ گالری هفت ثمرآریا (کالکوگرافینقاشی){{سخ}}
* ۱۳۷۹۱۳۷۵ گالری آریاهفت ثمر (مونوپرینت - نقاشی){{سخ}}
* ۱۳۷۵۱۳۷۲ گالری هفت ثمرسیحون (مونوپرینتنقاشی - نقاشیمونوپرینت){{سخ}}
* ۱۳۷۲۱۳۶۹ گالری سیحون (نقاشی - مونوپرینت){{سخ}}
* ۱۳۶۹۱۳۵۷ گالریانجمن سیحونفرهنگی ایران و آمریکا (نقاشی){{سخ}}
* ۱۳۵۶ گالری لیتو (سیلوگرافی)
* ۱۳۵۷ انجمن فرهنگی ایران و آمریکا (نقاشی){{سخ}}
* ۱۳۵۶۱۳۵۴ گالری لیتوتهران (سیلوگرافینقاشی){{سخ}}
* ۱۳۵۴ گالری تهران (نقاشی){{سخ}}
* ۱۳۵۰ تالار قندریز (نقاشی)
 
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:نوری، مینا}}
 
[[رده:افراد زنده]]
[[رده:اهالی تهران]]