تفاوت میان نسخه‌های «مهدخت پورخالقی چترودی»

بدون خلاصه ویرایش
(تصحیح و یکدست‌سازی تالیفات)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
'''مهدخت پورخالقی چترودی'''(متولّد ۱۳۳۲هجری شمسی)، شاهنامه‌شناس معاصر و استاد تمام ادبیاتادبیّات فارسی در [[دانشگاه فردوسی مشهد]]<ref name="FerdowsiUni">{{یادکرد وب| نشانی = http://www.um.ac.ir/Professors-main-procode-140121.html| عنوان = صفحهٔ اطلاعات اساتید دانشگاه فردوسی مشهد (مهدخت پورخالقی چترودی)| تاریخ بازدید = ۲۲ دی ۱۳۸۷| ناشر = وب‌گاه رسمی دانشگاه فردوسی مشهد| زبان = فارسی| archiveurl = https://web.archive.org/web/20091101230541/http://www.um.ac.ir/Professors-main-procode-140121.html| archivedate = ۱ نوامبر ۲۰۰۹| dead-url = yes}}</ref> است.
وی مدرک دکترای [[ادبیاتزبان و ادبیّات فارسی]] را از [[دانشگاه فردوسی مشهد]]<ref name="FerdowsiUni"/> و با راهنمایی دکتر [[محمدجعفرمحمّدجعفر یاحقییاحقّی]]<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.um.ac.ir/Professors-adminTeaching-procode-140106.html| عنوان = صفحهٔ اطلاعات اساتید دانشگاه فردوسی مشهد (محمدجعفرمحمّدجعفر یاحقییاحقّی)| تاریخ بازدید = ۲۲ دی ۱۳۸۷| ناشر = وب‌گاه رسمی دانشگاه فردوسی مشهد| زبان = فارسی| archiveurl = https://web.archive.org/web/20090529060241/http://www.um.ac.ir/Professors-adminTeaching-procode-140106.html| archivedate = ۲۹ مه ۲۰۰۹| dead-url = yes}}</ref> گرفت.کتاب‌های "فرهنگ قصّه‌های پیامبران و چنداشارات کتابداستانی در موردمثنوی" و کتاب "درخت شاهنامه(ارزش‌های فرهنگی و نمادین درخت در شاهنامه)" از آثار نوشتاوست. پورخالقی چترودی هم‌اکنوناکنون در [[دانشگاه فردوسی مشهد]] تدریس می‌کند. وی از اعضای انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، عضو هیئتهیات مؤسسمؤسّس فرهنگسرایفرهنگ‌سرای(خردسرا) فردوسی و کمیتهٔ اصلی بزرگداشت فردوسی است. همچنین وی مشاور فرهنگی انجمن ادبیاتادبی ایران،دانشجویان ادبیّات، عضو کمیتهٔ برنامه‌ریزی دروس، و رئیس هیئتهیات فردوسی‌شناسی در دانشگاه حیدرآباد هندوستان و... است.
متولد ۱۳۳۲
وی مدرک دکترای [[ادبیات فارسی]] را از [[دانشگاه فردوسی مشهد]]<ref name="FerdowsiUni"/> و با راهنمایی دکتر [[محمدجعفر یاحقی]]<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.um.ac.ir/Professors-adminTeaching-procode-140106.html| عنوان = صفحهٔ اطلاعات اساتید دانشگاه فردوسی مشهد (محمدجعفر یاحقی)| تاریخ بازدید = ۲۲ دی ۱۳۸۷| ناشر = وب‌گاه رسمی دانشگاه فردوسی مشهد| زبان = فارسی| archiveurl = https://web.archive.org/web/20090529060241/http://www.um.ac.ir/Professors-adminTeaching-procode-140106.html| archivedate = ۲۹ مه ۲۰۰۹| dead-url = yes}}</ref> گرفت و چند کتاب در مورد ارزش‌های نمادین شاهنامه نوشت. پورخالقی چترودی هم‌اکنون در [[دانشگاه فردوسی مشهد]] تدریس می‌کند. وی از اعضای انجمن ترویج زبان فارسی، عضو هیئت مؤسس فرهنگسرای فردوسی و کمیتهٔ اصلی بزرگداشت فردوسی است. همچنین وی مشاور فرهنگی انجمن ادبیات ایران، عضو کمیتهٔ برنامه‌ریزی دروس، و رئیس هیئت فردوسی‌شناسی در دانشگاه حیدرآباد هندوستان است.
 
== تألیف‌ها ==
کاربر ناشناس