تفاوت میان نسخه‌های «گاه‌شماری طبری»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
| ۴ - تیر ماه|| ۳۰ مهر - ۲۹ آبان
|-
| ۵ - ملاره ما(مردال ما)|| ۳۰ آبان - ۲۹ آذر
|-
| ۶ - شروینه ما || ۳۰ آذر - ۲۹ دی