تفاوت میان نسخه‌های «کارگروه مهندسی اینترنت»

ویژگی پیوندهای پیشنهادی: ۲ پیوند افزوده شد.
(ویژگی پیوندهای پیشنهادی: ۲ پیوند افزوده شد.)
 
 
هر گروه شامل یک رئیس و یک شخصیت برای توصیف موضوع کاری گروه و اینکه محصول چه باشد و کی آماده گردد، تشکیل شده.{{سخ}}
ورود به این سازمان برای عموم آزاد است. کلیهٔ مباحث انجام شده در این سازمان در یک گروه ایمیلی[[ایمیل]]<nowiki/>ی باز منتشر می‌گردد، عضویت در این گروه ایمیلی یکی از اساسی‌ترین مباحث ساختاری این سازمان است. حق عضویت برای ورود به فهرست ایمیل این سازمان ۶۵۰ دلار [[کانادا]] است.
 
گروه‌های کاری این سازمان بر اساس موضوع بحث خود در فضاها کاری گوناگونی سازمان دهی می‌شوند. هم اینک فضاهای کاری این سازمان شامل: [[برنامه کاربردی]]؛ عمومی؛ [[اینترنت]]؛ عملیات و [[مدیریت]]؛ برنامه‌های [[بی درنگ]] و [[مدیریت]]؛ [[راه گزینی]]؛ [[امنیت]] و [[حمل و نقل]] است.