تفاوت میان نسخه‌های «رودریگو گوئس»

جز
بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
جز
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
|-
|۲۰۲۱-۲۰۲۲
|۳
|۰
|۰
|۰
|۰
|۰
|۰
|۰
|۳
|۰
|-
! colspan="3" |جمع
!۴۴
!۴۱
!۶۲
!۵۹
|-
! colspan="3" |مجموع
!۸۵۸۸!!۱۴!!۲۳!!۵!!۲۴!!۶!!۱۰!!۳!!۱۴۲۱۴۵!!۲۸
|}