باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{دیگر کاربردها|شارل دوگل}}
{{جعبه کشتی جنگی
| نام = Charles de Gaulle R 91