باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
 
==تاریخچه ساخت==
{{بخش-خرد}}
ساخت این بدنه این ناو در سال ۱۹۸۹ آغاز و در سال ۱۹۹۴ به پایان رسید.
 
==توصیف==