تفاوت میان نسخه‌های «معاون رئیس‌جمهور ایران»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
*معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
*معاون رئیس جمهور و رئیس [[سازمان حفاظت محیط زیست]]:
*معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی:میثم لطیفی
*معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی:
 
کاربر ناشناس