معاون رئیس‌جمهور ایران

معاون رئیس‌جمهور ایران شخصی است که از سوی رئیس‌جمهور ایران برای انجام وظایف قانونی و یاری او تعیین می‌شود.[۱] از جمله معاونان رئیس‌جمهور، رؤسای برخی از سازمان‌هایی هستند که انتخاب آن‌ها توسط رئیس‌جمهور انجام می‌شود. معاونان رئیس‌جمهور عضو هیئت وزیران بوده و در جلسات کابینه شرکت می‌کنند و برای تعیین آن‌ها نیازی به رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی نیست. معاون اول رئیس‌جمهور کنونی ایران محمد مخبر است.[۲][۳]

معاونان سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کنونی ایران[۴]

معاونان حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین ایران

معاونان محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین ایران

محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین ایران در پایان دولت دهم ۱۲ معاون داشت:

منابع

  1. اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی
  2. انتصاب مهندس جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهور پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران
  3. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور شد بی‌بی‌سی فارسی
  4. معرفی کابینه پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران