تفاوت میان نسخه‌های «بردار (ریاضیات و فیزیک)»

جز
به نسخهٔ 32824249 از Amir.Vector برگردانده شد: منبع حذف شده بود + این مدل بردارها را در صفحه «بردار اقلیدسی» بنویسید، خود بردار یک مفهوم مجردتری هست + لطفاً با حساب کاربری ویرایش کنید (توینکل)
(افزودن مطالب)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (به نسخهٔ 32824249 از Amir.Vector برگردانده شد: منبع حذف شده بود + این مدل بردارها را در صفحه «بردار اقلیدسی» بنویسید، خود بردار یک مفهوم مجردتری هست + لطفاً با حساب کاربری ویرایش کنید (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
برای بردارهای مربوط به بسیاری از فضاهای برداری خاص، اسامی خاصی انتخاب شده‌اند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.
 
از نظر تاریخی، بردارها قبل از صوری‌سازی مفهوم فضای برداری وارد [[هندسه]] و فیزیک (اغلب در [[مکانیک]]) شدند. ازین رو اغلب بدون مشخص کردن فضای برداری که بردارهای مورد بحث به آن‌ها تعلق دارند، در موردشان صحبت می‌شود. به ویژه در یک [[فضای اقلیدسی]] از ''بردارهای فضایی'' صحبت می‌شود که به آن‌ها ''[[بردار اقلیدسی|بردارهای اقلیدسی]]'' نیز گفته شده و از آن‌ها جهت نمایش کمیت‌هایی که هم اندازه و هم جهت دارند صحبت می‌شود. بردارها را می‌توان جمع، تفریق و با استفاده از یک [[عدد حقیقی]] تغییر مقیاس داد (ضرب اسکالر). با تعریف این عملیات روی بردارها، ساختاری به نام فضای برداری تشکیل می‌گردد.مختصات<ref>{{Cite یکweb|title=vector بردار{{!}} ،Definition در& صفحه مختصات دکارتی برابر است با انتهای بردار منهای ابتدای بردارFacts|url=https://www.بردار های واحد در صفحه مختصات بردارj و بردارi هستندbritannica.بردارcom/science/vector-mathematics|access-date=2020-08-19|website=Encyclopedia i واحد محور طول ها (x ها) و بردار j واحد محور عرض ها (y ها) است.Britannica|language=en}}</ref>
در صفحه مختصات دکارتی ، اگر عدد a در بردار (x,y) ضرب شود ، عدد مذکور در طول و عرض بردار ضرب میشود. برای محاسبه برآیند دو بردار (R) از دو روش زیر استفاده میشود :
 
مثلثی (به این روش، روش متوالی نیز میگویند)
متوازی الاضلاع
 
همچنین بردار ها در محاسبات فنی و مهندسی کاربرد های فراوانی دارند. برای مثال بنابه گزارش های هوانوردی، بیشترین سوانح هوایی هنگام برخاستن و
فرود هواپیماها رخ میدهد. یکی از سختترین شرایط فرود هنگامی است
که باد شدید در جهتی غیر همراستا با خط فرود میوزد. در این شرایط
خلبان میبایست هواپیما را در جهتی قرار دهد که برآیند بردارهای
نیروی محرکه هواپیما و نیروی باد در مسیر خط فرود قرار گیرد. به این
نوع نشستن هواپیما، فرود خرچنگی میگویند. در چنین شرایطی ، از بردار ها برای مدل سازی هندسی برای وضعیت فرود هواپیما استفاده میشود.
طول هر بردار در فضای R² برابر است با رادیکال (x²+y²)
و طول هر بردار در R³ برابر است با رادیکال (x²+y²+z²)
 
== جستارهای وابسته ==