دلتای رود قرمز: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
! استان
! مرکز
! جمعیت (۲۰۱۱٢٠١٩)<ref name="GSO11">General Statistics Office (2012): Statistical Yearbook of Vietnam 2011. Statistical Publishing House, Hanoi</ref>
! مساحت (km²)
! تراکم (/km²)<ref name="GSO11"/>
|[[استان باک نین]]
|[[باک نین]]
|۱٬۴۴۵٬۶٢۶
|۱٬۰۶۰٬۳۰۰
|۸۲۳٫۱&nbsp;km²
|١٬٧۵۶
|۱۲۸۹
|---
|[[استان ها نام]]
|[[فو لی]]
|٨٨٣٬٩٢٧
|۷۸۶٬۹۰۰
|۸۵۹٫۷&nbsp;km²
|١٬٠٢٨
|۹۱۴
|---
|[[استان های دونگ]]
|[[های دونگ]]
|٢٬۵۶٨٬٠٣۵
|۱٬۷۱۸٬۹۰۰
|۱٬۶۵۲٫۸&nbsp;km²
|۱٬۵۵۴
|۱۰۳۸
|---
|[[استان هونگ ین]]
|[[هونگ ین]]
|۱٬٣١٣٬۴۴٢
|۱٬۱۵۰٬۴۰۰
|۹۲۳٫۵&nbsp;km²
|۱٬۴٢٢
|۱۲۴۲
|---
|[[استان نام دین]]
|[[نام دین]]
|٢٬١۵٠٬٢١۵
|۱٬۸۳۳٬۵۰۰
|۱٬۶۵۰٫۸&nbsp;km²
|۱٬٣٠٣
|۱۱۱۰
|---
|[[استان نین بین]]
|[[نین بین]]
|١٬١١٩٬٨۴۵
|۹۰۶٬۹۰۰
|۱٬۳۹۲٫۴&nbsp;km²
|٨٠۴
|۶۵۲
|---
|[[استان تای بین]]
|[[تای بین]]
|۱٬٩۴٢٬٣٢۵
|۱٬۷۸۶٬۰۰۰
|۱٬۵۴۶٫۵&nbsp;km²
|۱٬٢۵۶
|۱۱۳۸
|---
|[[استان وین فوک]]
|[[وین ین]]
|۱٬٢٣٠٬۵١۴
|۱٬۰۱۴٬۶۰۰
|۱٬۳۷۳٫۲&nbsp;km²
|۸٩۶
|۸۲۱
|---
|colspan=2|[[هانوی]] (منطقه شهری)
|٧٬٧٨١٬۶٣١
|۶٬۶۹۹٬۶۰۰
|۳۳۲۸٫۹&nbsp;km²
|۲٬٣٣٨
|۲۰۱۳
|---
|colspan=2|[[هایفونگ]] (منطقه شهری)
|٢٬٣۵١٬٨٢٠
|۱٬۸۷۸٬۵۰۰
|۱٬۵۲۰٫۷&nbsp;km²
|۱٬۵۴٧
|۱۲۳۳
|---
|colspan=2|مجموع
|٢٢٬٧٨۵٬٧۵٠
|۱۸٬۸۳۵٬۶۰۰
|۱۴٬۹۶۵٫۷&nbsp;km²
|۱٬۵٢٣
|۱۲۵۸
|}
 
۱۱۳

ویرایش