تفاوت میان نسخه‌های «دیوید اکتاویوس هیل»

←‏نگارخانه: زیرنویس پرونده
(←‏نگارخانه: انتقال پرونده از انگلیسی)
(←‏نگارخانه: زیرنویس پرونده)
پرونده:Fishwives baiting lines.jpg|زنان ماهی‌فروش در سنت اندروز، ۱۸۴۴
پرونده:Newhaven fishergirls.jpg|دختران ماهی‌فروش نیوهاون با سبد ماهیگیری (بین سال‌های ۱۸۴۳ و ۱۸۴۷)
پرونده:Finlay, deerstalker in the employ of Campbell of Islay 2.jpg|فینلی، شکارچی گوزن در استخدام کمپبل ایسلی، ۱۸۴۵
پرونده:The Pier at Leith by David Octavius Hill c.1860.JPG|اسکله در لیث، نقاشی دیوید اکتاویوس هیل ۱۸۶۰
</gallery>