تفاوت میان نسخه‌های «نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم»

(واحد سوم در اواخر مهر ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسید.)
 
عملیات اجرایی بخش گاز از ۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ شروع شد و اولین واحد بخش گاز در ۱۱ تیر ۱۳۸۶ به بهره‌برداری رسید و واحدهای دیگر نیز یکی پس از دیگری وارد مدار شدند تا واحد پنجم که در ۲۸ خرداد ۱۳۸۷ به بهره‌برداری رسید و سرانجام فاز اول نیروگاه در سال ۱۳۸۹ به بهره‌برداری رسید.
 
عملیات اجرایی بخش بخار از سال ۱۳۸۷ شروع شد و قرار بود در سال ۱۳۹۲ به اتمام برسد کهاما واحد اول بخار این نیروگاه در فروردین ماه ۱۳۹۷ و واحد دوم بخار در اردیبهشت ۱۳۹۸ وارد مدار گردیده‌استشد.<ref>[http://fars.irib.ir/index.php/1389-04-27-12-3]</ref><ref>[http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=4164 راه‌اندازی واحد نخست نیروگاه جهرم]</ref><ref>[http://www.hamvatansalam.com/news105605.html بهره‌برداری از واحد پنجم نیروگاه جهرم]</ref><ref>[http://www.donya-e-eqtesad.com/news/702789/ نخستین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم وارد شبکه سراسری شد]</ref><ref>[http://farsp.ir/view.php?newsid=9210&title=09:37 بهره‌برداری از فاز دوم نیروگاه جهرم از زبان فرماندار این شهر]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot}}</ref> با فعال شدن واحد سوم بخار در مهر ۱۴۰۰ چرخهٔ سیکل ترکیبی نیروگاه کامل شد.<ref name="lft68">{{یادکرد وب | عنوان=سومین واحد بخار نیروگاه جهرم وارد مدار شد | وبگاه=برق نیوز | تاریخ=2021-10-21 | پیوند=https://barghnews.com/fa/news/47985/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF | کد زبان=fa | تاریخ بازبینی=2021-10-22}}‏</ref>
 
== پیوند به بیرون ==