تفاوت میان نسخه‌های «زبان روتول»

افزودن ردهٔ «زبان‌های در خطر قفقازی» به کمک توفاویکی رده
(افزودن ردهٔ «زبان‌های در خطر قفقازی» به کمک توفاویکی رده)
 
[[رده:زبان‌ها]]
[[رده:زبان‌های جمهوری آذربایجان|روتول]]
[[رده:زبان‌های قفقازیدر شمالخطر شرقیقفقازی]]
[[رده:زبان‌های در خطر|روتول]]
[[رده:زبان‌های روسیه|روتول]]
[[رده:زبان‌های قفقازی شمال شرقی]]
[[رده:زبان‌های قفقاز]]
[[رده:زبان‌های قفقازی شمال شرقی]]
[[رده:زبان‌های لزگی]]