اوا ماری سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

* ''[[فریژر]]'' (۱۹۹۹)
* ''[[خواب آفریقا رو دیدم]]'' (۲۰۰۰)
* ''[[به‌خاطر وین-دیکسی (فیلم)|به‌خاطر وین-دیکسی]]'' (۲۰۰۵)
* ''[[بازگشت سوپرمن (فیلم)|بازگشت سوپرمن]]'' (۲۰۰۶)
* ''[[آواتار: افسانه کورا]]'' (۲۰۱۲–۲۰۱۴)