الگو:سرشناسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{ {{{|safesubst:}}}#invoke:Unsubst||date=__DATE__ |$B=
{{ambox
<!--آغاز {{سرشناسی}}-->{{Ambox
|type=content
| name = سرشناسی
|image=
| subst = <includeonly>{{subst:substcheck}}</includeonly>
|text= {{NOINDEX}}این نوشتار '''ممکن است شرایط یادشده در {{#گزینه: {{ک:{{#درخواست:String|replace|{{{1}}}|s$|||false}}}}<!--strip trailing "s"-->
| type = content
| class = ambox-Notability
| removalnotice = yes
|text issue = {{NOINDEX}}این نوشتار '''ممکن است شرایط یادشده در {{#گزینه: {{ک:{{#درخواست:String|replace|{{{1}}}|s$|||false}}}}<!--strip trailing "s"-->
| notability
| سرشناسی = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی|رهنمود سرشناسی عمومی]]
| مکان = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (جغرافیا)|رهنمود سرشناسی مکان‌های جغرافیایی]]
| #پیش‌فرض = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی|رهنمود عمومی سرشناسی]]
}} ویکی‌پدیا''' را برآورده نسازد.}}
 
| fix = لطفاً با افزودن [[وپ:معتبر|منابع معتبر ثانویه]]‌ای که به موضوع این مقاله پرداخته‌اند، سرشناسی‌اش را مشخص کنید. اگر سرشناسی احراز نشود، احتمالاً برای [[ویکی‌پدیا:ادغام و انتقال صفحات|ادغام]]، [[ویکی‌پدیا:تغییرمسیر|تغییرمسیر]] یا [[ویکی‌پدیا:راهنمای حذف|حذف]] مقاله اقدام خواهد شد.<small style="float:left;">{{find sources multi