تریومف: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۸ بایت حذف‌شده ،  ۱۲ سال پیش
مردم، تمام معابر، هرجایی را که می‌شد از آنجا مراسم را دید، پُر کرده بودند.
 
روز اوّل، از صبح تا غروب، [[مجسمه‌]]مجسمه ها و [[تابلو]]هایی را که به غنیمت گرفته شده بودند، بوسیلهٔ دویست و پنجاه [[کالسکه]] می‌آوردند.
 
روز بعد ارابه‌های بیشماری در حرکت بودند که زیباترین و گرانبهاترین سلاح‌های مقدونی را حمل می‌کردند. سلاح‌ها، گرچه فقط از [[مس]] و [[آهن]] درست شده بودند، امّا زیر نور خورشید می‌درخشیدند. تودهٔ [[شمشیر]]ها و [[نیزه‌]]های مقدونی، موی را بر تن انسان سیخ می‌کرد.
 
پس از عرابه‌های حامل سلاح، سه هزار نفر، سکّه‌های [[نقره]] را که در هفتصد و پنجاه ظرف ریخته شده بود، حمل می‌نمودند. هر ظرفی را چهار باربر بلند کرده بودند.
بدنبال این گروه، گروه دیگری [[جام‌]]هاجام‌ها و [[سبو]]های نقره‌ای را می‌بُردند.
 
روز سوّم، همین که هوا روشن شد، [[شیپورچی‌]]ها،شیپورچی‌ها، در حالیکه آهنگهای [[رزم]] می‌نواختند، به خیابان و معابر ریختند. رومیان با همین آهنگها به جنگ می‌رفتند.
 
بدنبال شیپورچیان، ۱۲۰ [[گاو]] [[نر]] که شاخهایشان آراسته بود را می‌بردند، تا قربانی کنند.