گوزن شومبورگ: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (AKhaleghizadeh صفحهٔ آهوی شومبورگ را به گوزن شومبورگ منتقل کرد: هماهنگی کاربرد "گوزن" برای Deer)
[[رده:زیاگان بومی تایلند]]
[[رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های منقرض‌شده]]
[[رده:گونه‌هاییگونه‌های کهمنقرض‌شده به دلیلاز فعالیت‌های انسانی از دست رفته‌اند]]
[[رده:آرایه (زیست‌شناسی) نام‌گذاری‌شده توسط ادوارد بلیت]]