تفاوت میان نسخه‌های «بدخیمی»

بدون خلاصه ویرایش
'''بدخیمی''' یکی از مشخصه‌ها در وضعیتهای [[پزشکی]] است، به ویژه این اصطلاح را به [[تومور]]هایی نیز می‌گویند که رو به رشد سریع دارند که به صورت بالقوه [[انسان]] در آن وضعیت به [[مرگ]] دچار می‌شود.این بیماری توسط این خواص شناسایی می‌شود: ایپلازی و قدرت تهاجم(قدرت و سرعت رشد)و متاستاز.<ref>Wilkins, E. M. ۲۰۰۹2009. clinical practice of the dental hygienist tenth edition. lippincott williams and wilkins, a walters kluwer business. Philadelphia, PA.</ref>
 
بدخیم صفتی است در اصطلاح [[پزشکی]] که بدترشدن و سرعت زیاد پیش روندگی بیماری را وصف می‌کند.بیشتر از این عنوان برای توصیف سرطان‌های بدخیم استفاده می‌کنند.