باز کردن منو اصلی

تغییرات

[[سرویس توزیع داده]] {{انگلیسی|Data Distribution Service}} برای سیستمهای بی درنگ مشخصات یک میان افزار انتشار/اشتراک برای سیستم های توزیع یافته است
=== معماری مدل گرا(Model Driven Architecture)===
OMG حرکت خود به سمت و سوی استانداردهای مدلسازی را با ایجاد [[زبان مدل‌سازی یکپارچه]] (UML) آغاز نمود که با استانداردهای مرتبط زیر دنبال شد:
* [[امکان فرا-شی]] {{انگلیسی|Meta-Object Facility}} یا MOF
* [[تبادل فراداده ایکس ام ال]] {{انگلیسی|XML Metadata Interchange}} یا XMI
کاربر گمنام