باز کردن منو اصلی

تغییرات

== منابع ==
{{پانویس}}
* کتاب نظری به موسیقی ، روح الله خالقی ،انتشارات محور ،چاپ هفتم ISBN 964-6796-27-3
<center>
{{ردیف موسیقی ایرانی}}