تفاوت میان نسخه‌های «محمدشفیع هروی حسینی»

جز
جز (ربات: اصلاح ترکیبی)
 
== شاگردان ==
از خوشنویسان پیرو شیوه شفیعا باید از [[محمد ابراهیم قمی]] نام برد که در [[خط نسخ]] استاد [[میرزا احمد نیریزی]] و از خوشنویسان زبردست عصر [[شاه سلطان حسین صفوی]] است و شکسته را ممتاز می‌نوشته و قطعاقطعاً تا سال ۱۱۱۷ میزیستهق می‌زیسته است . همچنین [[محمدحسن قمی]]، [[محمدعلی اصفهانی]] متخلص به وفا، [[محمدافضل گنابادی]] و [[زین‌العابدین بن محمدرحیم]] متخلص به نشأة از معاصرین و پیروان سبک شفیعا بوده‌اند. حسن کرمانی متخلص به غیور، شکسته‌نویس اواخر سده یازدهم و اوایل سده دوازدهم، که مدتی‌‍ به وزارت [[گرجستان]] ‍‌مامور بود، نیز از جمله شاگردان ‍‌شفیعا بوده است.‌‍‌<ref name="اطلس خط">فضایلی </ref>
 
 
== شعر ==