باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
{{در دست ویرایش ۲|ماه=دسامبر|روز=۲۰|سال=۲۰۱۰|چند = 2}}{{Nobots}}
'''ميرزا يحيي‌خان مشيرالدوله قزوينی'''، فرزند ميرزا نبي‌خان امير ديوان قزويني، که دارای القابی چون آجودان مخصوص، معتمدالملک، وزیر مخصوص، و مشیرالدوله بود، از رجال برجسته و نامدار ایران در [[عصر قاجار]] بود. وی که شوهر چهارم [[عزت‌الدوله]]، خواهر [[ناصرالدين شاه]] و بیوه [[امیرکبیر]] به شمار می آمد، به مسووليت‌هاي مهمي همچون حكومت [[عراق عجم|عراق]] و [[کمره]]، [[لرستان]] و خوزستان، یزد، گیلان، مازندران، فارس و... رسید و مدتی هم وزیر امور خارجه و وزير عدليه بود.