آرتور کریستنسن: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (آرتور کریستن سن را به آرتور کریستنسن منتقل کرد: به هر دو روش نوشته می شود.)
* مجله یغما، وهمن، فریدون. شماره ۲۵۴ :چاپ تهران. سال ۱۳۴۸
 
[[رده:ایرانشناسانایران‌شناسان]]
[[رده:اهالی دانمارک|کریستنسن]]
[[رده:نویسندگان اهل دانمارک|کریستنسن]]