تفاوت میان نسخه‌های «روان‌شناسی تطبیقی»

بدون خلاصه ویرایش
'''روان شناسیروان‌شناسی همسنجشی''' شاخه ای از روان شناسیروان‌شناسی است که بیشتر به همسنجی گونه ها با یکدیگریکدیگر، ،همچنینهمچنین همسنجی انسان-حیوان، می پردازد.
 
[[en:Comparative psychology]]