تفاوت میان نسخه‌های «سردار اسعد»

بدون خلاصه ویرایش
'''سردار اسعد بختیاری'''، می‌تواند اشخاص زیر گفته شوده باشد:
* سردار اسعد اول: [[اسفندیار خان]]
* سردار اسعد دوم: [[علیقلی خان سردار اسعد]] فرمانده فاتحین تهران در انقلاب مشروطیت
* سردار اسعد سوم: [[جعفرجعفرقلی خان سردار بهادر]] پسر علیقلی خان از فرماندهان دولت مشروطه و وزیر جنگ رضاشاه
۲۸۴

ویرایش