تفاوت میان نسخه‌های «رویداد انقراض دونین پسین»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
مشخص نیست که یک حادثه بزرگ باعث انقراض شده یا چند انقراض کوچکتر پیوسته باعث این حادثه شده‌است بر اساس نتایج بدست آمده اخیر فرضیه دوم قوت گرفته‌است.
 
اصل حادثه ای که باعث انقراض در این دوران گشته مشخص نمی باشد. ولی تغییرات سطح آب دریاها کاهش اکسیژن و آتشفشانهای دریایی و یا آغاز شدن عصر یخبندان در آن دوره می تواند از احتمالات انقراض بیان کرد. همین طور تاثیرات فضایی مانند برخورد شهاب سنگ را می توان بیان داشت.
 
در این دوره در خشکی گیاهان حشرات و دوزیستان به فراوانی یافت می شدند. در دریاها هم صخره های بزرگی از [[مرجان]] و [[استرومتوپرویدا]](Stromatoporoidea) وجود داشت. [[گوندوانا]] و [[اورامریکا]] در حال همگرا شدن برای بوجود آوردن [[پانگئا]] بودن. انقراض زندگی [[بازوپایان]] و [[مرجان]] ها را تحت تاثیر خود قرار داد.
 
 
 
==منبع==
۵۸

ویرایش