باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
 
== بقعه محمد بن جعفر طیار ==
این [[بقعه]] در شش کیلومتری جاده قدیم دزفول–شوش[[دزفول]]–[[شوش]] واقع شده است. بنا دارای دو [[شبستان]] در طرفین [[مقبره]] است [[ضریح]] [[مقبره]] چوبی بوده است و تاریخ ندارد سر در ورودی قدیمی را با آجرهای لعابدار سیاه‌وسفید و [[فیروزه]]‌ای مربع شکل زینت داده اند و تاریخ‌های ۱۳۱۲ و ۱۳۵۱ هـ.ق. بر روی آن نقش بسته است تاریخ بنای [[بقعه]] به اواخر دوره [[قاجاریه]] می رسد.
 
{{افراد-خرد}}