باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[۱۳۶۳]] - [[پیمان عطارزاده]]
== درگذشت‌ها ==
* [[۲۶۵]] - ابوعلی محمدبن علی ابن حسین معروف به [[ابن مقله]] (۲۱ شوال ۲۷۲ هجری قمری)، از خوشنویسان نامدار، وزرا و ادبا؛ وی [[خط کوفی]] را در غایت زیبایی نوشته است و ابداع چند خط از جمله [[خط محقق|محقق]]، [[خط ریحان|ریحان]]، [[ثلث]]، [[نسخ]]، [[خط توقیع|توقیع]] و [[رقاع]] را از او دانسته‌اند. اصلیتی شیرازی داشته و وزارت سه خلیفه عباسی (مقتدر، قادر و راضی) را عهده‌دار بوده‌است. به دشمنی مخالفان از وزارت خلع شده، دست و زبانش را بریدند و در زندان وی را به قتل رساندند.
* [[۱۰۹۳]] - [[محمدصالح اصفهانی]] (۱۸ ربیع الاول ۱۱۲۶ هجری قمری)، خوشنویس دوره [[صفوی]]
* [[۱۳۰۳]] - [[محمد علی شاه قاجار]]، پنجمین شاه قاجار ([[۱۲۵۱]])