تفاوت میان نسخه‌های «جام شیردال و گاو بال‌دار»

 
==منابع==
* کهن دیار، مجموعه آثار ایران باستان در موزه هایموزه‌های بزرگ جهان- جلد اول، بهنام محمد پناه- انتشارات سبزان- شماره شابک:۷-۳۴-۸۲۴۹-۹۶۴-۹۷۸
*{{يادکردیادکرد ويکيویکی|عنوان = History of Iran|پيوندپیوند =http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Persia |زبان = انگليسيانگلیسی| بازيابيبازیابی = ۳۱ مارس ۲۰۱۱}}