تفاوت میان نسخه‌های «سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۹۰)»

بدون خلاصه ویرایش
(حذف سریع/ کپی از منابع)
{{دست نگهدار}}
'''متن ضخیم'''{{حذف سریع|حق تکثیر}}
{{رده‌بندی‌نشده}}
۲۱ تیرماه سال ۱۳۹۰ [[محمود احمدی‌نژاد|رئیس جمهور احمدی‌نژاد]] دستور سرشماری هفتمین طرح عمومی نفوس و مسکن را در سراسر کشور اعلام کرد. این طرح که در گذشته هر ۱۰ سال یکبار انجام می‌شد طبق مصوبه هیات وزیران از سال ۱۳۸۶ هر ۵ سال یکبار انجام شود.