تفاوت میان نسخه‌های «زمین‌لرزه ۲۰۱۱ وان»

مقدار پیش‌فرض جدیدی برای رده:زمین‌لرزه‌های ایران قرار داده شد: "وان" با استفاده از وپ:رده‌ساز
(طبق تغییرات الگوی اطلاعات زمین‌لرزه)
(مقدار پیش‌فرض جدیدی برای رده:زمین‌لرزه‌های ایران قرار داده شد: "وان" با استفاده از وپ:رده‌ساز)
[[رده:زمین‌لرزه‌های ارمنستان]]
[[رده:زمین‌لرزه‌های گرجستان]]
[[رده:زمین‌لرزه‌های ایران|وان]]
[[رده:زمین‌لرزه‌های ترکیه|وان]]
[[رده:۲۰۱۱ در ترکیه]]